Forum Statlig och kommunal heraldik Dags för nya läns- och regionvapen!

Taggat: ,

Detta ämne innehåller 10 svar, har 5 deltagare, och uppdaterades senast av Elias Sonnek Elias Sonnek 2 år, 3 månader sedan.

Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #1213
  Elias Granqvist
  Elias Granqvist
  Deltagare

  Det rapporteras att det har tillsatts en statlig utredning med Kent Johansson och Barbro Holmberg, som skall föreslå en ev. ny indelning av Sverige i regioner och/eller län. Det kan alltså bli dags att utforma nya vapen.

  Har vi redan nu några förslag att diskutera? Vad tror ni?

  #1232
  Jesper Wasling
  Jesper Wasling
  Forumledare

  Även om det vore intressant, har vi något att säga till om?

  #1233
  Profilbild
  Mats Persson
  Deltagare

  > Även om det vore intressant, har vi något att säga till om?

  Vad är det för defaitistisk hållning? Om vi har bra argument måste vi väl framföra dem. Att bara säga ”allt är hopplöst” gör ju, att allt blir hopplöst. Nej, tänk istället att någon På Riksarkivet läser våra argument, och kanske påverkar Riksarkivets ståndpunkt lite, lite grann. Det vore väl bra?

  #1236
  Profilbild
  Mats Persson
  Deltagare

  På tal om svårigheten att påverka beslutsfattarna: Clara Nevéus skriver intressant (i Heraldisk Tidsskrift nr 81, 2000, sid 26) om hur det kvadrerade vapnet för Västra Götalands län kom till. Hon hade gjort en rad förslag till vapen för det nya länet som enligt henne utgjorde exempel på god heraldik: de var enkla, tydliga och slagkraftiga. Men inget av dessa förslag gillades av politikerna: ”Slutet blev att man registrerade en kombination av de dittills gällande vapnen för Göteborgs och Bohus län och Älvsborgs län, som artikelförfattaren naivt nog visat organisationskommittén i avskräckande syfte”.

  #1640
  Profilbild
  Don Rodrigo
  Deltagare

  Med anledning av att jag nyligen sett begreppet ”distrikt” figurera på svenska wikipedia (underförstått: om Sverige) som administrativ enhet vill jag i Elias Granqvists spår på samma sätt ställa frågan: Är det dags att utforma nya vapen? (Det skulle enligt wikipedia då röra sig om 2523 distrikt och således 2523 självständiga vapen).

  Sockenvapenskapandet gissar jag prioriteras av historie- och kulturbevarande skäl bland eldsjälar i detta forum, men det är ju bara en gissning.

  Artikeltitel: ”Framtidens folkbokföring efter distrikt istället för församling.
  Gemensamt kvalitetssäkringsuppdrag för Riksantikvarieämbetet och Lantmäteriet.”

  Framtidens folkbokföring efter distrikt istället för församling

  #1641
  Profilbild
  Don Rodrigo
  Deltagare

  Källuppdatering:
  ”Framtidens folkbokföring efter distrikt istället för församling”
  https://www.lantmateriet.se/sv/Nyheter-pa-Lantmateriet/Framtidens-folkbokforing-efter-distrikt-istallet-for-forsamling/

  #1643
  Elias Sonnek
  Elias Sonnek
  Forumledare

  Som jag förstått det är distriktsindelningen till för att socknarna ska leva kvar inom förvaltningen. Behöver man ett vapen för ett distrikt så borde man kunna använda det för motsvarande socken (om ett sådant finns). Jag tror dock att distrikten, likt många andra administrativa områden, aldrig kommer att behöva vapen.

  #1645
  Profilbild
  Don Rodrigo
  Deltagare

  Tack för möjligheten till dialog Elias Sonnek. Gott att höra om något som hjälper till i bevarandet av socknarnas minne. Men hur hjälper skapandet av distrikt att socknarna kvarlever?

  #1648
  Elias Sonnek
  Elias Sonnek
  Forumledare

  Tack själv Don Rodrigo. Alltid trevligt med samtal i dessa ämnen. Fram till 1991 var det Svenska kyrkan som skötte folkbokföringen i Sverige. Eftersom de kyrkliga församlingarna ofta överensstämde med socknarna byggde systemet på gammal grund, vilket fortsatte även sedan Skatteverket tog över uppgiften. Sedan stat och kyrka skilts åt var det inte längre naturligt att utgå från församlingarna, som dessutom började slås ihop med varandra till större. Det myndigheterna själva ville var att utgå från kommunerna, men kulturvårdande krafter drev igenom den nya distriktsindelningen som bygger på Svenska kyrkans församlingar från 1999/2000. Därmed har Sverige än idag en indelning som bygger på socknarna. Utan den hade vi t.ex. inte kunna följa befolkningsutvecklingen inom en socken/distrikt.

  #1649
  Profilbild
  Don Rodrigo
  Deltagare

  Jag håller med.
  Att citat ”kulturvårdande krafter fick igenom den nya distriksindelningen” är alltså något man
  ur (bland annat) heraldiskt och kulturbevarande perspektiv kan glädjas av, om jag inte missar något (?).

  ”Församling, landskommun” ger SAOL som svar vid en sökning på ordet socken.
  Detta tillsammans med att en sökning på exempelvis ”Svärdsjö landskommun” i svenska Wikipedia som visar
  vapnet ”I rött fält en vase och däröver en liljekrona, båda av guld” får mig att ställa mig frågan om
  det ovan blasonerade vapnet är ett f.d. sockenvapen för Svärdsjö Socken.
  Jag har personligen varit och besökt Svärdsjö inklusive angränsande territorier,
  som exempelvis Sundborn, Svartnäs och Enviken så jag kan bekräfta
  att det i svenska Wikipedia:s ritade vapen för landskommunen faktiskt finns fysiskt avbildat och utspritt i Svärdsjö
  (just att det är en liljekrona, och ej annan sort, har jag med lupp inte granskat dock).

  Åter tack.

  Bifoga filer:
  Du måste vara inloggad för att se bifogade filer.
  #1654
  Elias Sonnek
  Elias Sonnek
  Forumledare

  Intressanta frågor. Intresset för kommunal heraldik, med regelrätta blasoneringar m.m., uppstod först på 1900-talet och då hade socknarna sedan länge (1863) delats i en kyrklig del (församlingen) och en borgerlig (landskommunen). Med dagens logik borde man därefter haft separata församlings- och kommunvapen, men när Riksheraldikerämbetet skapade nya landskommunvapen, ofta baserade på gamla sockensigill, så kallades dessa ofta för just ”sockenvapen”. Om detta innebar att vapnet även var ämnat åt församlingen vet jag inte. Numera har ju många sådana blivit vapen för kommuner som omfattar flera socknar, och flera församlingar har egna vapen.

  Om just Svärdsjös vapen vet jag inget.

Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.