Om Heraldica

Välkommen till Heraldica!

Här hoppas vi att alla Nordens heraldiker, och andra, ska samlas för att utbyta kunskaper och lära känna varandras idéer. Vi hoppas att alla aspekter på heraldiken får plats och att alla känner sig hemma på ett eller annat sätt.

Även om heraldik är det vi tänkt ska diskuteras mest, så är också närliggande ämnesområden välkomna att diskuteras. Till närbesläktade områden räknas sigillografi, exlibriskonst, riddarväsen, ordensväsende, emblematik, konsthistoria m.m.

Forumet drivs och administreras av Svenska Heraldiska Föreningen men är att betrakta som ett forum för alla heraldik-intresserade i Norden.